Gümrükleme Hizmetleri

Uluslar arası ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi, gümrük mevzuatlarının doğmasına ve uygulanmasına neden olmuştur.

Günümüzde ülkeler yaptıkları anlaşmalarla ihracat ve ithalat yaparak ticaret hacimlerini genişletmeyi ve karlarını maksimize etmeyi amaçlamaktadırlar. Kara yolu ya da deniz yolu ile yapılan ticaretlerde ülkeler, yabancı ülkelerle gerçekleştirdikleri dış ticaret ilişkilerinde uygulanması zorunlu olan kurallar çerçevesinde hareket ederler ve bu mevzuatlar dahilinde işlem görürler. Bu işlemlerin bütünü aslında gümrükleme işlemleri olarak sınıflandırılabilir. Yurt dışından gelen ya da yurt dışına giden meyveler, sebzeler, teknolojik ürünler, tekstil ürünleri, ilaçlar gibi ithalat ve ihracatı yapılan farklı ürünler gümrükleme işlemlerine tabi tutulmaktadır.

Bizim gümrük sınırlarımız Türkiye Cumhuriyeti sınırları kapsar ve bu çerçevede gümrük işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunları uygulanır. Ülkemizin hava sahası, kara suları bu sınırların içine dahildir. Sınır il ve ilçelerimizde, kara yollarının bağlantı noktalarında, limanlarda gümrük kanunları aktif olarak uygulanmakta ve kamu personelleri gümrük dairelerinde ya da sınırlarda görev yapmaktadır. Sınır ve kıyı ticareti münasebetleri, hızlı kargo taşımacılıkları, geri gelen eşyalar, alınacak olan vergilerin usul ve esaslarını belirlemek gibi birçok husus gümrük birimlerince yerine getirilir. Tüm bu gümrükleme işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapsamında yürütülür. Gümrük birimlerinin diğer bir görevi de bakan tarafından verilen görevleri yerine getirmektir. Yurt dışı ile ticaretin başlıca unsurlarını oluşturan gümrükleme işlemleri, ülkenin ticaret hacmini genişletmekte ve uluslar arası alanda söz sahibi olmasına katkı sağlamaktadır.

Ülkeler arası ticaret, sınırlardaki güvenlik hizmetlerinin ve gümrükleme işlemlerinin ciddi şekilde artmasına sebep olmaktadır. Ülkeye giren, ülkeden çıkan otomobil, kamyon, tır gibi Kara yolu araçlarının her biri, geçiş esnasında işlem görmekte ve gümrük bölgesinin güvenlikleri sağlanmaktadır. Araçlar ve kişiler kontrol edilmekte, yasa dışı hiçbir işleme izin verilmemektedir. Gümrükleme işlemlerinin usullere ve belirlenmiş esaslara uyulması için düzenli olarak kontrol yapılır ve kurallar çerçevesinde işlemler yürütülür. Tüm bu fonksiyonların kanunlara uygun şekilde yerine getirilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı alt birimler oluşturulmuş ve bu birimler de görevlendirilmiştir.

Biçenler Gümrükleme olarak tecrübeli ekibimizle kanun ve usuller çerçevesinde gümrük işlemlerini en kısa sürede sonuçlandırarak müşterilerimize gereken kaliteli hizmeti vermekteyiz.